BİZ KİMİZ

Türkiye genelinde genç kızlar arasında iletişim ağı kurarak, sevgi ve bilgi akışı sağlayan, gençlere güvenli sosyal yaşam ve etkinlik alanları temin eden, geleceğin sağlıklı neslini oluşturmak için 2013 Nisan ayından beri çalışmalar yapan TÜGAP, Gençlerle Geleceğe Gidiyoruz/3G projesi nin kurumsallaşmış şekli, olgun bir meyvesi, Sivil toplum Kuruluşu’dur.

Daha Fazlası

Biz ne yapıyoruz?

 • İşbirliği

  Katılımcıları arasında iletişim, istişare, işbirliği zemini ve veri tabanı oluşturmak, Katılımcıları arasında düzenli toplantıları gerçekleştirmek, Katılımcılardan veya gençlerden gelen Platformlailgili bilgi, proje, rapor vb. dokümanları gündeme almak ve karara bağlamak,

 • Çalışma Grupları oluşturma

  Proje çalışmalarında, Gençlik konusunu bütün yönleriyle(eğitim, haklar ve sorumluluklar, kamusal imkânlar konusunda bilgilendirme, şiddet, sağlık/cinsel sağlık, madde ve bağımlılıktan koruma, yoksulluk, ev ve evlilikte temel bilgiler, kültürel ve ahlaki değerler, çevre, medya okur-yazarlığı, kişisel gelişim vb.) ele almak, Proje Komisyonları ve Çalışma Grupları oluşturmak,

 • Sosyo-kültürel etkinlikler

  Sosyo-kültürel etkinlikler (eğitim programları, konferanslar, paneller, sergiler, geziler, sempozyumlar vb.) düzenlemek, gençlerle ilgili çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum ve kuruluşları ziyaret etmek, düzenledikleri etkinlikleri izlemek, en iyi uygulama ve projelerini incelemek, ortak projeler yapmak ve bu projelerin yaygınlaşmasına ortam hazırlamak,

 • Sosyal projeler

  Yerel ve merkezi yönetimlerin gençlere yönelik sundukları imkanlar konusunda araştırmalar yapmak, özellikle sosyal projeler, yönetime katılımla ilgili oluşturulan yapılanmalar, kültürel ve sportif imkanlar konusunda bilgi paylaşımını artırarak katılımcılara etkin sosyal yaşam konusunda alternatifler sunmak, Platform katılımcıları arasında öğrencilik dönemlerinden başlayarak ilgi ve meslek grupları (hukukçu, sağlıkçı, eğitimci, sanatçı vb. gençlerin bir araya geldiği gruplar) oluşturmak, maddi, manevi destek faaliyetleri ve mesleki gelişim ve dayanışma programları yapmak,

 • STK faaliyetleri

  Gençlere, ilgi sahalarına giren STK faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alma imkânı sağlamak, Ulusal ve uluslararası düzeyde genç konusunu aile bağlamından kopartmadan ele alarak çalışma yapan resmi, özel kurum/kuruluşlar, uzmanlar ve akademisyenlerin envanterini çıkarmak, iletişim içinde olmak, işbirliği zemini oluşturmak, gençlik hareketlerini izlemek, gençlik sorunlarına kültürel ve manevi değerlerimizden hareketle çözümler ve projeler üretmek, Platformun ilkeleri çerçevesinde, Karar Organıkararı doğrultusunda ulusal ve uluslararası çatı örgütlerde yer almak, kuruluşlarına öncülük etmek,

 • Anket, ilmi çalışmalar

  Platformun ortak görüş ve projelerini temsilciler ve iletişim kanalıyla sunmak, Çeşitli sebeplerle aile kurumunu dışındaki (kurumlarda yaşayan, yalnız yaşayan) gençlerin, yaşam koşullarını iyileştirecek çalışmaları desteklemek, Gençleri etkileyen tüm faaliyetleri resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların konu ile ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları genç ve değerler odaklı olarak izlemek, olumlu çalışmaları desteklemek, zarar veren faaliyet ve yayınlar için yasal çerçevede bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak, Anket, ilmi çalışma, araştırmalar yapmak/yaptırmak, bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmaları bülten, katalog, internet vb. aracılığıyla ilgililere duyurmak.

İLETİŞİM

Bize ulaşın...