TÜGAP AKADEMİ

Genç Akademisyenler İle Sosyal Bilimler Seminerleri 

Tügap’ın 2018-2019 eğitim döneminde gerçekleştireceği, sosyal bilimlerde, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde çalışmalar yapan genç akademisyenlerin yayınlanmış makale veya tezlerini Tügap gönüllülerine sunacakları seminer dizisidir.

Kimler Başvurabilir?

Sosyal Bilimler (İktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, edebiyat, işletme, iletişim, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji, ilahiyat, kültürel çalışmalar, hukuk vs.) alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler başvurabilir. Başvuru Formu Başvuru Formuna www.tugap.org ana ekranından ulaşabilirsiniz. Başvuru formuna makalesini veya tezini koymayan adayların başvurusu geçerli olmayacaktır.

Başvurular Nasıl Değerlendirilecek?

Seminer verecek genç akademisyenlerin seçimi, seçim kurulu tarafından adayların akademik çalışmaları ve özgeçmişleri incelenerek yapılacaktır. Başvuru İçin Son Tarih Ne Zamandır? Başvuru formu 31 Ekim’e kadar ulaşılabilir olacaktır.

Tügap Akademi’nin Hedefleri Nelerdir?

  • Genç bilim insanlarının çalışmalarını desteklemek,
  • Genç bilim insanlarının çalışmalarını aktarabileceği ve dinleyici bulabileceği bir platform oluşturmak,
  • Genç akademisyen adaylarına özgüven ve tecrübe kazandırmak,
  • Aynı alanda çalışan genç akademisyenleri tanıştırmak,
  • Farklı disiplinlerden akademisyenleri, farklı sektörlerden insanları bir araya getirmek,
  • Disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek,
  • Bilgi ve bilim kültürünün yayılmasını sağlamak,
  • Hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek,
  • STK ve akademi iş birliğini, birlikte proje ve fikir üretimini sağlamak,
  • Genç akademisyenleri katarak TÜGAP iletişim ağını genişletmek hedeflenmektedir.
Siz de akademik çalışmalarınızı paylaşmak, seminer serisinin içinde bulunmak istiyorsanız başvuru formunu hemen doldurabilirsiniz!