TÜRAP ULUSLARARASI KOMİSYONUNA SEÇİLDİK

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)’ın V. Genel Meclis Toplantısı 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Düzce Valiliği ev sahipliğinde Düzce Pelemir Otel’de gerçekleşti. Toplantıya T.C  Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Zeki Yıldırım, 3 basın mensubu, 30 Üye STK’dan 68 temsilci, 12 Misafir STK’dan 27 kişi iştirak etti. Toplantıyı toplam 103 kişi takip etti.

Toplantının ilk günü; TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil’ in açılış konuşmasının ardından, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Zeki Yıldırım, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir protokol konuşması yaptı.

Zülkif Dağlı, Sivil Toplum Kuruluşları ve devlet kurumlarının yaptığı çalışmalarda, organizasyonlarda güçlerini birleştirmesinin önemli olduğunu vurguladı. “STK ile devletin gücünü nasıl birleştirebiliriz? ” düşüncesinden yola çıkarak Düzce Valiliği bünyesinde STK Koordinatörlüğü kurulduğunu, her türlü soru, sorun, ihtiyaç, bilgi edinme vb. konularda STK’ların bu birime başvurabileceğini ifade etti. Bağımlılık konusunda STK’larla birlikte çalışma içerisine girdiklerini dile getirdi.

Zeki Yıldırım, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yürüttükleri çalışmaları görsel sunum eşliğinde paylaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Temel Müdahaleler konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Düzce ilinde yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verilerini paylaştı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) kapsamında bakanlık olarak verdikleri hizmetleri örneklendirdi.

Ayşe Keşir konuşmasında; sağlıklı aile, güçlü aile, geniş aile, çekirdek aile konularına yer verdi. Türkiye’deki evlilik ve boşanma oranlarının istatistiki verilerini aktardı. Ailenin sağlam bir kale olduğunu ve onun kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin aile yapısı, boşanma nedenleri, boşanma süreci, aile içi şiddet gibi sorunlar ve çözüm önerileri konusunda fikirlerini paylaştı. Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu’nda görev aldığını belirten Keşir, hedeflerinin aile bütünlüğünün bozulmadan korunması olduğunun altını çizdi.

BM Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet PARLA tarafından “Sivil Toplum Kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (BM ECOSOC) Akreditasyon Sistemi” konulu sunum gerçekleştirildi.

Geçmişten günümüze Türkiye’de yapılan BM toplantı ve konferanslarına örnekler verdi. STK’ların BM hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağladığının altını çizdi. Dünya genelinde yaşanılan sorunlara karşı STK’ların yaptığı çalışmaların büyük önem taşıdığını dile getirdi. BM ECOSOC’a başvuru koşulları hususunda detaylı bilgiler paylaştı. Başvuruların direk web sitesi üzerinden BM ECOSOC’a yapıldığını, 1 Haziran’a kadar yapılan başvuruların bir sonraki sene değerlendirmeye alınacağını ifade etti. BM’ye üyelik statülerinin detaylarını aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Faaliyetler Birimi Türkiye Temsilcisi İbrahim Altan tarafından “Sivil Toplum Kuruluşlarının İslam İşbirliği Teşkilatına Akreditasyonu”  konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Altan, İslam İşbirliği Teşkilatı’na danışman statüsünde üye olmak için gerekli prosedür hakkında bilgi verdi. Web sitesinde yer alan başvuru formunu detaylı bir şekilde katılımcılara açıkladı. Teşkilata üye olabilmek için başvurunun yanı sıra lobicilik faaliyetinde bulunulması gerektiğinin altını çizdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yapısını ve Teşkilatın Karar Alma Organlarını açıkladı. Ayrıca Türkiye’nin teşkilata üye olduğunu belirtti.

Seminerlerin ardından; TÜRAP ve Üyelerinin Uluslararası alanda daha aktif ve etkin olması için “Uluslararası İlişkiler Komisyonu” kurulmasına oy çokluğuyla karar verildi. Bu komisyonda görev alacak kurumlar;

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı kuruculuğunda,

– İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği

– Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

– Türkiye Gençlerarası İletişim Platformu

– Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği   şeklindedir.

 

 

İDEP Toplantımız<< >>BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR

About the author : TUGAP ORGANIZATION