Vizyonu-Misyon

Vizyon

TÜGAP’ın vizyonu, STK’larla işbirliği yaparak üretken, katılımcı, özgüvenli, yaşadığı toplumun ve çağın meselelerine duyarlı,  hakları kadar sorumluluklarının da bilincinde, kendisi ve çevresi ile barışık bir nesle ulaşmaktır.

Misyon

Sivil Toplum Kuruluşlarının, Gençlik Gruplarının, Gençlik Merkezlerinin hedef kitlesindeki aktivist gençlere rehberlik yaparak, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları ortak çalışma zemini hazırlamak, iletişim ve işbirliği imkanı sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve bu yetenekleri toplumun hizmetinde kullanacak sahalar  açacak etkinliklerde bulunmaktır.